Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Webinarı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Hakan AYDIN'ın anlatımıyla 19.11.2020 Perşembe günü saat 16:00'da "Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme" konulu webinar gerçekleştirecektir. Webinar üniversitemiz YouTube sayfasından gerçekleştirilecek olup hedef kitlesi Tüm Öğretim Elemanları ve Öğretmenlerdir. 

Dr. Öğr. Üyesi İsa Bahat
UZEM Müdürü