Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı Webinarı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Hakan AYDIN'ın anlatımıyla 01.10.2020 Perşembe günü saat 13:00'da "Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı" konulu webinar gerçekleştirecektir. Webinar üniversitemiz YouTube sayfasından gerçekleştirilecek olup hedef kitlesi Tüm Öğretim Elemanları ve Öğretmenlerdir. 

Dr. Öğr. Üyesi İsa Bahat
UZEM Müdürü